Annonselenke i tekst.

hvor mye tjener en arkitekt

En arkitekt tjener forholdsvis godt i Norge i dag, men det er litt avhengig av om man jobber kommunalt, statlig eller privat – eller om man er mann eller kvinne… dessverre.

Når man skal velge seg jobb er det ingen tvil om at mange legger stor vekt på lønnen som venter for resten av det yrkesaktive livet, og det er derfor mange velger forholdsvis kompliserte og langvarige utdannelser – og et godt eksempel på dette er arkitektutdannelsen. Men: hvor mye tjener en arkitekt i året?

Nå er det jo ikke slik at man kun velger sin utdannelse etter hva som vil gi den beste lønnen og en trygg økonomi; man er jo også nødt til å beherske jobben godt og ikke minst like det man gjør (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.). Velger man kun pengene risikerer man jo å bli sittende med en jobb som man kanskje ikke trives i, og som kjent er jo trivsel i jobben et meget viktig punkt for alle som er i det yrkesaktive livet.

Godt betalt – som fortjent!

Arkitektene har naturligvis en viktig rolle i samfunnet og deres hovedgeskjeft er å både tegne og utforme bygninger, hus og infrastruktur for å nevne noe. Stikkordene i jobben deres er todelt, og da snakker vi funksjon og design.

Dette er en spisskompetanse som man må opparbeide seg gjennom en lang utdanning, og det betyr at deres ekspertise er etterspurt. Følgelig betyr dette at de får en forholdsvis god betaling i norsk målestokk. For de som ikke vil ha de typiske ‘vanlige’ boligene men som heller ønsker at boligen sin skal stikke seg ut fra mengden, så er det altså arkitektkontoret som må oppsøkes.

Vi ser på den gjennomsnittlige lønnen!

* Sivilarkitekt i kommunal sektor, menn: 571.200 kroner
* Sivilarkitekt i kommunal sektor, kvinner: 574.800 kroner

* Sivilarkitekt i privat sektor, menn: 699.600 kroner
* Sivilarkitekt i privat sektor, kvinner: 630.000 kroner

* Sivilarkitekt, statlig sektor: 632.400 kroner

* Sivilarkitekt, alle sektorer, menn: 688.800 kroner
* Sivilarkitekt, alle sektorer, kvinner: 619.200 kroner

* Sivilarkitekt, alle sektorer, uansett kjønn (gjennomsnitt): 648.000 kroner

Som du ser tjener kvinnelige sivilarkitekter i gjennomsnitt mer enn menn i kommunal sektor, men bare marginalt og det er altså bare snakk om noen tusen kroner.

I privat sektor er bildet et helt annet, og der tjener menn i gjennomsnitt 69.000 kroner mer i året enn kvinner – en skikkelig skjevfordeling med andre ord.

Gjennomsnittlig i alle sektorer tjener menn snaut 68.000 kroner mer i gjennomsnitt.

Kilde: Utdanning.no

Se denne morsomme videoen om arkitektur!