post

  hfseiendom

Norge er rent økonomisk annerledeslandet også i tiden etter finanskrisen, med høy økonomisk vekst og lav arbeidsledighet. Noe av grunnen til dette er at Norge som eksportør av råvarer ofte havner i mot-konjunktur til land med en like velutviklet økonomi. Slik blir landet også et tilfluktssted for fremmed kapital når der er krise andre steder.

Nå som resten av verden har stabilisert seg, avtar veksttakten, samtidig som en ny regjering er på plass. I hvilken retning vil arbeidsledighet, rente og boligmarked utvikle seg de neste årene? Utenlandske investorer har sett på Norge som et lønnsomt marked for å investere i eiendom og eiendomsportefølje. Men på grunn av den fremmede kapitalen her prisene imidlertid økt her i landet i det siste. Vil det norske markedet fortsatt være interessant for internasjonale investorer, eller blir det et vanskelig og lukket marked?

Ingen vet hvordan fremtiden blir, men forskning og analyser kan fortelle oss hva som driver utviklingen i samfunnet. Globalisering, befolkningsvekst og ny teknologi er viktige faktorer som påvirker måten vi lever, arbeider og gjør forretninger på. Risikobildet endrer seg raskt og nye muligheter dukker opp.

På denne siden ser jeg også nærmere på hvilke trender som driver utviklingen fremover og hvordan man kan utnytte, tilpasse seg, og kapitalisere på endringene, som er foran oss.

Hvilke konkrete konsekvenser vil utviklingen få for eiendomsbransjen og hvordan kan vi utnytte mulighetene på en best mulig måte?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *